kontakt: bygg@houseservice.se

 

Kontakta oss 08-621 00 14

Minimera
Backa 

Så gör vi

 
Minimera

Att installera ventilationen i er skola   


Tre olika team kommer vara på plats. Tanken är att det ska gå snabbt och effektivt. Det som är så bra med detta system är att det inte krävs någon större åverkan på lokalen. Vi förstår att det kan vara svårt för er att hitta lokaler under renoveringen pågår därför finns det alternativ för er att fundera över.

1.  Ni kan välja att ta ett centraliserat system vilket påverkar lokalerna mer under arbetet (våningsvis). Vi kan dock arbeta nattetid för att skapa så lite störande moment som möjligt.
Det kan bli störande men dock mer av formen att det finns material liggande i rummen och i korridoren.

2.   Ni kan välja att installera ett system/rum, vilket då innebär allra minst störningar i det dagliga arbetet för er. Det gör att ni aldrig behöver flytta ut elever till andra lokaler.

Vi utför en en mätning och ritar upp hur det nya ventilationssystemet ska monteras samt var själva ventilationsenheten ska monteras. När materialet har anlänt och alla ritningar är klara startar vi själva arbetet.

Vi försöker att utföra alla arbetsmoment så snabbt som möjligt och behöver i vissa fall täcka över en del möbler för att minimera dammspridning under montaget. Men allt detta planerar vi tillsammans med er så ni vet vad som kommer att hända.Tiden att installera detta system går på över halva tiden mot det vanliga sättet.

 

Såhär ser våra team ut:

Team-1:
Pluggar igen det gamla systemet, drar de nya bättre ventilationsrören & installerar basenheten. En del av taket kommer att sänkas med ca 200 mm. Det ger många möjligheter att börja fundera kring om ni vill förbättra belysningen.

 

Team-2:
Nu tar snickare och elektriker vid. Är det något ni vill passa på att ha gjort under tiden så samarbetar med många leverantörer. 

 

Team-3:
Nu dyker det sista teamet upp. Det är dags att måla och göra det snyggt.  Ni har möjlighet att påverka kring färg. Vi samarbetar med kunniga i branschen.

 

UPPFÖLJNING

3 månader efter varje installation görs en ytterligare finjustering av ventilationen.
Efter ett år behöver vi byta era filter. Det ingår i vårt åtagande att göra bytet, men en kostnad för filter tillkommer.


House Service   |   Ventilation   |   Attefallshuset   |   Bygga ut och Renovera   |   ROTavdrag   |   Verksamheten   |   Nyheter   |   Kontakta oss

House Service nordic  |  info@houseservice.se  |  Telefon: +46 733 99 50 91


Copyright 2019 House Service i Stockholm