kontakt: bygg@houseservice.se

Minimera

 

Kontakta oss 08-621 00 14

Backa 

Skolor och trötta barn

 
Minimera

Trötta barn i skolan och allergier 

Trötta barn, allergier, skolorIdag pratas det om trötta barn och ungdomar i skolan och förskolan.  De är ofta sjuka, snuviga och dras med en envis hosta som aldrig släpper eller lider av allergier. Det gör att de tappar koncentration vilket leder tid längre inlärningstid. På senare tid har detta uppmärksammats stort i olika medier och det är nu stort fokus på att förbättra miljö och inlärningsmöjligheterna. En bra idé är att börja med förutsättningarna för inlärning – att få vara i en miljö som får barnen att må bra. 

Det finns forskning kring ämnet och bland annat så har forskare i Danmark undersökt hur luften i skolorna påverkar eleverna. Ämnet har också lyfts i Lärarnas Tidning. Dessutom så har Arbetsmiljöverket har startat en undersökning av skolor över hela landet. 

Varför är då skolorna så drabbade? 

De flesta skolor har några år på nacken med gamla ventilationssystem med uråldrig rördragning och oftast centraliserat styrsystem. Utvecklingen har gått framåt och det gamla systemet med stålrör (spirorör), som sitter monterat i skolorna, samlar oerhört mycket dammpartiklar som fastnar i skarvar, popnitar, skruvar, böjar mm. Detta måste underhållas kontinuerligt för att inte sprida kvalster runt i skolorna. Det centraliserade systemet har oftast ett filter i samband med själva apparaten och är i regel inte utbytt. Systemen blir i dessa fall oerhört ineffektiva.

Idag ser det oftast ut såhär
I byggnaden finns en ventilationscentral och därifrån går ventilationsrör som sprider ut luften. Dessa rör består av plåt med en mängd skarvar vilket gör att det fastnar damm som sedan helt enkelt finns kvar i rören eller trycks ut i rummen. Luften med alla partiklar trycks sedan ut via dörrspringor mm och sugs sedan så småningom ut i centralen igen. Det är dålig eller ingen cirkulation i rummet och koldioxidhalten blir för hög. I tex ett klassrum med 20-40 barn blir naturligtvis effekten att luften tar slut, med trötthet som resultat. För att få in syre så öppnas fönster och alla föroreningar utifrån kommer in.  Idag finns oftast  inga eller dåliga filter i centralenheten, så oavsett om fönster öppnas eller inte så blir aldrig miljön frisk. 

Finns det dessutom kondensation på fönster så är det problem med fukt. Daggpunkten inträffar vid temperaturen då luften inte längre kan hålla vattenångan utan den övergår i vattendroppar. För mycket fukt kan förorsaka mögelsporer. 

Det säger sig självt att detta inte är en miljö som inte borgar för hälsa eller inlärning. Dessutom som bonus får kommunen höga elkostnader.

Det nya sättet att ventilera! 
I stället för otympliga plåtkonstruktioner som tar lång tid att sätta upp samt tar stor plats så bygger det nya systemet på principen att bygga lego. Det består av platsrör som inte har några skarvar där damm kan fastna och varje koppling är helt utan skruvar så luften kan flöda fritt. Rören håller lika bra som traditionella lösningar - om inte bättre då det inte fastnar damm i dem. Luften kan flöda fritt. 

Själva huvudenheten är liten nog att få plats i ett skåp. Ni kan antingen ha en stor central eller flera på olika våningar beroende på hur just er skola ser ut. Tid är också pengar. Arbetet i klassrummen påverkas mycket litet då det här systemet tar halva tiden att sätta upp. Lösningen är inte dyrare än något av det traditionella. Däremot är det dubbelt så effektivt. 

I enheten sitter ett filter som ni byter minst två gånger per år. Företrädes vis innan och efter pollensäsongen. Det ser till att rummen blir rena från allergiämnen.  Decentralisering av systemen innebär givetvis flera apparater dvs mera filter men med detta blir konsekvensen en friskare skola samt mycket lättare att underhålla. 
Tekniken har de senaste år rusat framåt och allt är lättare att installera och underhålla och med en mycket högre effektivitet. Nu är det dags att låta alla få del av frisk luft inomhus. 

pigga friska barn

House Service   |   Ventilation   |   Attefallshuset   |   Bygga ut och Renovera   |   ROTavdrag   |   Verksamheten   |   Nyheter   |   Kontakta oss
House Service nordic  |  bygg@houseservice.se  |  Telefon: +46 708 18 63 08
Copyright 2019 House Service i Stockholm