kontakt: bygg@houseservice.se

Minimera
Backa 

Miljonprogramsområden

 
Minimera

Miljonprogramsområden och ventilation

Miljonprogramsområden i Stockholm är ett eftersatt område som är i stora behov av renovering både invändigt och utvändigt. Gamla lösningar för ventilation skapar ohälsa bland de boende i form av trötthet och sjukdomar. Kostnaden för samhället blir dyr.  För att spara tid och pengar samt hjälpa din kommun att minska arbetslösheten bland unga så anlita House Service för din renovering. Vi har nämligen som ambition att utbilda och anställa lokala förmågor för att skapa engagemang i varje område.

Det finns en hel del att läsa om Miljonprogrammens behov;

Husen har några år på nacken med gamla ventilationssystem med uråldrig rördragning och oftast centraliserat styrsystem. Utvecklingen har gått framåt och det gamla systemet med stålrör (spirorör), som sitter monterat i skolorna, samlar oerhört mycket dammpartiklar som fastnar i skarvar, popnitar, skruvar, böjar mm. Detta måste underhållas kontinuerligt för att inte sprida kvalster runt i skolorna. Det centraliserade systemet har oftast ett filter i samband med själva apparaten och är i regel inte utbytt. Systemet blir i dessa fall oerhört ineffektiva.

Idag ser det oftast ut såhär

I byggnaden finns en ventilationscentral och därifrån går ventilationsrör som sprider ut luften i lägenheterna. Dessa rör består av plåt med en mängd skarvar vilket gör att det fastnar damm som sedan helt enkelt finns kvar i rören eller trycks ut i rummen. Luften med alla partiklar trycks sedan ut via dörrspringor mm och sugs sedan så småningom ut i centralen igen. Det är dålig eller inget cirkulation i rummet och koldioxidhalten blir för hög. När luften tar slut så öppnas fönster och alla föroreningar utifrån kommer in.  Idag finns heller inga eller dåliga filter i centralenheten så oavsett om du öppnar eller inte så får ni aldrig en frisk miljö. Har ni dessutom kondensation på fönster? Då har ni problem med fukt. Daggpunkten inträffar vid temperaturen då luften inte längre kan hålla vattenångan utan den övergår i vattendroppar. För mycket fukt kan förorsaka mögelsporer. Det säger sig självt att detta inte är en miljö som inte borgar för hälsa. Dessutom som bonus får kommunen höga elkostnader. 


Det nya sättet
I stället för otympliga plåtkonstruktioner som tar lång tid att sätta upp samt tar stor plats så bygger det nya systemet på principen att bygga lego. Det består av platsrör som inte har några skarvar där damm kan fastna och varje koppling är helt utan skruvar så luften kan flöda fritt. Rören håller lika bra som traditionella lösningar - om inte bättre då det inte fastnar damm i dem. 


Ni kan antingen ha en stor central eller en per lägenhet. Själva huvudenheten är liten nog att få plats i tex ett köksskåp. Tid är också pengar. Det här systemet tar halva tiden att sätta upp och är inte dyrare än något av det traditionella. Däremot är det dubbelt så effektivt. Och varje hushåll spar upp till 30-40% i energikostnader.

 

House Service   |   Ventilation   |   Attefallshuset   |   Bygga ut och Renovera   |   ROTavdrag   |   Verksamheten   |   Nyheter   |   Kontakta oss
House Service nordic  |  bygg@houseservice.se  |  Telefon: +46 708 18 63 08
Copyright 2019 House Service i Stockholm