kontakt: bygg@houseservice.se

Minimera
Backa 

Din inomhusmiljö

 
Minimera

Din inomhusmiljö

För att få reda på hur din inomhusmiljö mår kan du köra en enkel mätning.

Vi kommer gärna hem till dig och visar hur din inomhusmiljö egentligen ser ut. Vi tittar på andelen koldioxid och vart du har dina energitjuvar i form av dålig isolering. Vi tittar också på fukt och hur värmen rör sig i ditt hus. Nästan 400 000 bostäder i Sverige har dessutom förhöjda halter av radon i inomhusluften. Lägenheter med markkontakt, småhus eller hus som byggts med blåbetong behöver kontrolleras. Ska du köpa nytt hus, förändra din ventilation eller byta värmesystem så måste du först kontrollera radonhalten.  

1. Koldioxidhalten [CO2]. För mycket koldioxid innebär att du blir trött. 
2. Temperatur [C] - hur fördelar sig värmen i ditt hus. Är det kallt vid golvet. Har du dragiga fönster. Här finns pengar att spara. DU kan spara upp till 30-40%.
3. Daggpunkt [C] - kondensation på fönster är ett bra exempel. Daggpunkten inträffar vid temperaturen då luften inte längre kan hålla vattenångan utan den övergår i vattendroppar. För mycket fukt kan förorsaka mögelsporer.
4. Relativ fuktighet [%] -  När luft av viss temperatur och relativ fuktighet kyls kommer den relativa fuktigheten att öka. 
5. Radonhalt: Det enda sättet att upptäcka för höga nivåer av radon i sin bostad är att mäta. Det är bäst att mäta i två månader någon gång mellan den 1 oktober och den 30 april. Om radonvärdet överskrider 200 Bq/mbör åtgärder vidtas.

Tänk på att mäta radon i bostaden
Om det har gått mer än tio år sedan den senaste mätningen.
- Efter en renovering, eftersom små sprickor kan uppstå i grunden där radongasen kan tränga in från marken.
- Om den är byggd med blåbetong och därför kan ha extra höga halter av radon i inomhusluften.

Mer information om mätning av din inomhusmiljö 
House Service   |   Ventilation   |   Attefallshuset   |   Bygga ut och Renovera   |   ROTavdrag   |   Verksamheten   |   Nyheter   |   Kontakta oss
House Service nordic  |  bygg@houseservice.se  |  Telefon: +46 708 18 63 08
Copyright 2019 House Service i Stockholm