kontakt: bygg@houseservice.se

Minimera
Backa 

ROTavdrag

 
Minimera

RotavdragROT avdrag


Vad innebär det aktuella ROT-skatteavdraget?


Rotavdraget innebär att ROT-arbeten förs in i nuvarande system för skattereduktion för hushållstjänster (ROT). Det innebär att den som vill genomföra reparationer, om- eller tillbyggnader och/eller underhåll av ett småhus eller en bostadsrätt får en skattereduktion med 30 procent av underlaget, dock med max 50 000 kronor per år och individ. 

Underlaget kommer dock att omfatta såväl ROT-arbeten som nuvarande RUT-arbeten. Underlaget för skattereduktion utgörs av arbetskostnaden.

Skattereduktionen kopplas till individen på samma sätt som RUT-tjänster. Det är ägaren av ett småhus eller innehavaren av en bostadsrätt som kan få skattereduktion för ROT-arbeten. Eftersom skattereduktionen enligt ROT-lagen är kopplad till individen och inte till fastigheten innebär detta att två delägare till exempelvis ett småhus kan få skattereduktion med sammanlagt 2 x 50 000 kronor per år, det vill säga 100 000 kronor per år. Totalt kan de två delägarna alltså renovera för max en kostnad av 100 000 kronor per år.

Mer om ROT och RUT avdrag (Skattemyndigheten) 


Arbeten som ingår i ROT

Skattereduktionen gäller för reparationer, om- och tillbyggnader, och underhåll av småhus och bostadsrätter. För en bostadsrätt gäller att arbetet ska utföras i bostaden och avse så kallat inre underhåll som bostadsrättsinnehavaren svarar för själv enligt bostadsrättslagen.

Vad som omfattas bygger i stor utsträckning på praxis från tidigare perioder med ROT-avdrag. Man kan också titta på Skatteverkets praxis när det gäller till exempel möjligheten att vid försäljningen av en privatbostad göra avdrag för kostnader för reparationer och underhåll. Som exempel nämner Skatteverket (i sitt informationsmaterial) att typiska reparations- och underhållsåtgärder är in- och utvändig ommålning, utbyte av takbeklädnad, byte av vitvaror, element, värmepanna, golv och väggmaterial. Skattereduktionen för ROT-arbeten omfattar endast arbetskostnaden för sådana åtgärder och alltså inte kostnader för material, utrustning och resor.

Exempel på ROT-arbeten


När får jag skattelättnaden?

Precis som för hushållstjänster kommer skattelättnaden att kunna ges direkt vid köpet. Dessa regler trädde i kraft den 1 juli 2009. Med de nya reglerna så betalar köparen halva arbetskostnaden inklusive momsen till säljaren. Säljaren får sedan begära ut den andra hälften av arbetskostnaden hos Skatteverket.

Om ansökan om skattereduktion avslås, betalas fakturans totala belopp betalas av dig som köpare.

House Service   |   Ventilation   |   Attefallshuset   |   Bygga ut och Renovera   |   ROTavdrag   |   Verksamheten   |   Nyheter   |   Kontakta oss
House Service nordic  |  bygg@houseservice.se  |  Telefon: +46 708 18 63 08
Copyright 2019 House Service i Stockholm