kontakt: bygg@houseservice.se

Minimera
Backa 

Taklyft

 
Minimera

Taklyft & renovering av tak

Renovering av tak

Att göra ett taklyft eller renovera ett dåligt tak är en bra investering. 

Med ett trasigt tak riskerar du att även förstöra fasaden så det kan bli kostsamt att inte ha koll på hur det mår. Ska du renovera ditt tak så kanske du vill passa på att samtidigt göra ett taklyft. Fördelarna är flera; förutom att du kan förvara fuktkänsliga saker så är ändå det viktigaste att du får ett mer energisnålt hus, dessutom får du en vindsvåning för barn som börjar bli stora och vill ha mer yta. 

Har du läckage så bör du be någon eller göra en översyn själv för att se om du behöver byta ut det helt eller bara laga det. Fungerar dina stuprör och hängrännor? Anlita alltid en besiktningsman innan takarbetet påbörjas. Besiktningsmannen bör vara oberoende från det företag som utför arbetet på ditt tak, annars kan det vara till nackdel för dig. Du hittar information om besiktningsmän här. 

När du ändå byter ditt tak eller bygger en vindsvåning så rekommenderar vi att du även tittar över din ventilation. Gör en mätning hemma och se hur värdena är hemma hos dig. Vi gör gärna en mätning hos dig. Då tittar vi på;

  • Koldioxidhalten - för mycket koldioxid innebär att du blir trött. 
  • Temperaturen
  • Daggpunkten - viktigt för att se vilken fuktighet du har i huset. Finns det risk för mögelsporer
  • Relativ fuktighet Läs mer om fukt i hus här.

Läs mer om vad rätt ventilation kan betyda för dig och din familj.

Taklyft / vindsvåning

House Service har arbetat med taklyft sedan 2003 och har nu utfört över 300st. Vi har bred kunskap om hela arbetsprocessen för att producera vindsvåningar och  taklyft. 

Att göra ett taklyft eller bygga på en  vindsvåning är ett stort beslut som påverkar både den privata ekonomin och levnadssituationen inom familjen. Det är en komplicerad process att hålla kontroll på kostnader samtidigt som du ska ta hand om eget arbete och familj. Oftast orkar man inte detta under hela entreprenaden. Det är en massa komplicerade beslut som ska fattas under resans gång.

House Service har lång erfarenhet och är experter på alla de ingående detaljer av ett taklyft och vindsvåningar. Vi erbjuder en enastående helhetsservice. Vi arbetar tätt med alla yrkesgrupper i ett projekt och anpassar organisationen efter storleken av det enskilda projektet.

Vi har en passion för konstruktion och arkitektur vill hitta individanpassade lösningar i ert projekt. 

 

House Service   |   Ventilation   |   Attefallshuset   |   Bygga ut och Renovera   |   ROTavdrag   |   Verksamheten   |   Nyheter   |   Kontakta oss
House Service nordic  |  bygg@houseservice.se  |  Telefon: +46 708 18 63 08
Copyright 2019 House Service i Stockholm