kontakt: bygg@houseservice.se

Backa 

Attefallshus detaljer

 
Minimera

Attefallshuset - din nya extrabostad

Från den 2 juni 2014 har riksdagen beslutat kring en ny lag rörande  bostadsform – ett komplementbostadshus (Attefallshus) - som kan uppföras utan krav på bygglov. Arean kan vara max  25 kvm. Bostäderna kan användas som en extra permanentbostad, eller förråd, garage eller gäststuga. Du kan också dela upp bostaden för tex 20 kvm i bostad och 5 kvm en bit bort för tex förråd. Valet är ditt.

Högsta höjd är 4 meter (med plintar) och det får inte byggas närmare än 4,5 meter från din tomtgräns. Annars gäller det att ha goda grannar att förhandla med. 

Du kan fortfarande bygga både din friggebod på tomten OCH ett Attefallshus. 

Du måste göra en anmälan till kommunens byggnadsnämnd. Först när du fått ett ok från dem så kan vi börja bygget.

För mer information:

Regeringen  

Boverket 

Minimera
House Service   |   Ventilation   |   Attefallshuset   |   Bygga ut och Renovera   |   ROTavdrag   |   Verksamheten   |   Nyheter   |   Kontakta oss
House Service nordic  |  bygg@houseservice.se  |  Telefon: +46 708 18 63 08
Copyright 2019 House Service i Stockholm